SÜDGE

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesinin, 4785 sayılı Kanunla değişik 5.fıkrasına dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Yönetmeliği” gereğince, 2(İki) kez alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılan kişiler “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi”’ne tabi tutulurlar.

       SÜDGE sürücülerin ehliyetlerini geri almaları için katılması ve başarılı olarak tamamlaması zorunlu bir eğitimdir.

         İlgili Kanun ve Yönetmelik gereği ehliyeti  2 yıllığına  geri alınanlar, ehliyeti geri alınma tarihinden itibaren 1. yılı tamamladıktan sonra eğitime başvurabilir.

                SÜDGE  eğitiminin amacı; alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini öğrenmek ve farkına varmak. Alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır

            Eğitim toplam 2 aylık bir süreci kapsamaktadır. Programın ilk periyodu (eğitim bölümü); haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. Eğitim süresinin bitiminde yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlar bir  aylık izleme değerlendirme sürecine alınırlar. Bu eğitimde başarısız görülen sürücüler başvuruları halinde yeniden eğitime alınır.      

        Eğitimin ilk haftası katılımcılar, psikolojik, fizik ve psikiyatrik muayene ve testlere tabi tutulurlar. Bu muayene sonucuna göre eğitime devam ederler. Muayenelerde yada eğitim sırasında katılımcılar tetkik ve belirleme amacıyla heyete sevk edilebilirler.

İzleme değerlendirme süresinin sonunda katılımcılar eğitim ekibi tarafından tekrar değerlendirmeye alınırlar.

           İzleme - değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi” verilir. Bu belgeyi alan sürücüler 2 yıllık gerialım süresinin sonunda ehliyetlerini alabilirler.

         Eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.

          Derslere alkolsüz gelmek esastır. Aksine durum  belirlendiğinde sürücünün eğitimle ilgisi kesilir.

 

 

 İstenilen Belgeler

• Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe (DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ)

 

• Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağı,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 6 adet fotoğraf.

• 1000 tl (2017 yılı için) yatırdığını gösterir makbuz

Halk Sağlığı Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Adına, Ziraat Bankası Yalova Şubesi IBAN: TR91 0001 0004 0459 8287 3950 01 (Makbuzda AD SOYAD- SÜDGE yazmalı)

              Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri şahsın kendisinin olması gerekmektedir. Kendisi olmadığı taktirde noterden vekalet verilen şahıslarca yürütülebilir.

               Müdürlük tarafından, yapılan başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve sürücüye hangi tarihte eğitime alınacağı bildirilir.

SÜDGE DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

  
 email-blue 
 facebook 
 twitterBahçelievler Mah. Stadyum cad. NO:35 YALOVA Tel : 0 226 814 00 33 - 34
Fax : 0 226 814 00 20
E-posta: yalova.hsmd@saglik.gov.tr